Loonkostenvoordeel voor werkgevers: (doorklikken naar onderliggende info:)

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Het LKV is een tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer oudere werknemers en/of werknemers met een arbeidsbeperking in dienst nemen of houden.

Het betreft werknemers die onder de volgende doelgroepen vallen:

De adviseurs van Rooi Werkt helpen u graag als u hierover vragen heeft.